ProductsProjectsServicesSupportAbout CompanyContact
COGRAS
Products > Creo Layout

Creo Layout

Vývojové týmy potřebují neustále zefektivňovat své procesy koncepčního a detailního návrhu s cílem zkrátit dobu vývoje a snížit náklady. Avšak, mnoho koncepčních konstruktérů vytváří detailní 2D koncepty v jedné 2D CAD aplikaci a potom je přenáší do jiné 3D CAD aplikace, nebo své 2D návrhy ručně přesouvají kolegům pro vytvoření 3D modelu.

Následné vytváření 2D dat v 3D aplikacích je ztráta času, přičemž se mohou vytvořit chyby při přenosu dat z jedné aplikace do druhé.

PTC Creo Layout je samostatná 2D CAD aplikace, která tento problém řeši tím, že umožňuje využít to nejlepší z obou 2D a 3D světů v procesu navrhování. Můžete rychle vytvořit detailní návrh koncepce ve 2D, přidat detailní informace, jako jsou kóty, poznámky, atd. a potom využít 2D data v 3D konstrukci s Creo Parametric. Konstrukční data se jednoduše přesouvají mezi aplikacemi při plném zachování vašeho konstrukčního záměru.

Klíčové vlastnosti

  • Sada nástrojů pro 2D skicování
  • Podporuje import 2D/3D CAD formátů a rastrových obrázků
  • Možnost využití řezů z existujících dílů a sestav z Creo Parametric
  • Řízení návrhu pomocí uzlů a skupin, jednoduchý výběr a editace
  • Generování standardních 2D výkresů
  • Integrace do 3D sestav v Creo Parametric

Uživatelské výhody

  • Creo Layout umožňuje vytváření a řízení 2D koncepčních návrhů.
  • Zkracuje pracovní postup díky možnosti opakovaně používat existující 2D a 3D návrhy.
  • 2D koncepční návrhy z Creo Layout se používají jako podklad pro tvorbu 3D modelů a sestav v Creo Parametric

created by Tomáš Loun