ProductsProjectsServicesSupportAbout CompanyContact
COGRAS
Products > Creo Options Modeler

Creo Options Modeler

Creo Options Modeler je první aplikací představující AnyBOM Assembly technologii. V kombinaci s technologií Windchill umožňuje vytvářet a ověřovat konfigurace a varianty výrobků definovaných na základě individuálních kusovníků a modulů, a to již ve fázi 3D navrhování.

Klíčové vlastnosti

 • Vytváření architektury modulárního výrobku
 • Definování propojení jednotlivých modulů a částí výrobku
 • Rychlé vytváření a ověřování jakékoliv varianty výrobku požadované uživatelem
 • Vizualizace architektury výrobku, modelů, kusovníků atd. z Creo a z Windchill aplikací
 • Použití metodik Top-Down a Bottom-Up pro stavbu architektury modulárního výrobku
 • Přidání, změna nebo odebrání modulů výrobku

Uživatelské výhody

 • Zrychlení tvorby a ověřování modulárních výrobků
 • Snížení chyb a případných oprav přímým využitím modelů, kusovníků a obchodní logiky.
 • Automatizace tvorby jakéhokoliv výrobku s využitím společné architektury a modulů výrobku.
 • Kvalitnější komunikace díky včasnému sdílení 3D návrhů výrobku.
 • Zrychlení tvorby sestav prostřednictvím definování připojení a jejich vlastností.

created by Tomáš Loun