ProductsProjectsServicesSupportAbout CompanyContact
COGRAS
Products > Creo Simulate

Creo Simulate

Creo Simulate je aplikace určená k provádění pevnostních a tepelných analýz výrobku ve fázi 3D modelu bez nutné podpory FEA specialistů. Návrhové a kontrolní výpočty jsou prováděny v přímé vazbě na 3D konstrukční modely.

Klíčové vlastnosti

  • Řešení standardních typů CAE analýz včetně statické lineární a modální analýzy vzpěru, kontaktu a rovnovážného tepelného stavu
  • Podpora výstupů pro další zpracování v systémech NASTRAN a ANSYS
  • Možnost rozšíření aplikace pro pokročilé 3D simulace a nelineární analýzy

Uživatelské výhody

  • Creo Simulate poskytuje včasné informace o výrobku již ve fázi konstrukce a zlepšuje procesy jeho verifikace a validace.
  • Omezuje nutnost zkoumat fyzický prototyp, zvyšuje kvalitu výrobků a snižuje náklady na vývoj.
  • Přímým použitím konstrukčního modelu výrobku umožňuje získání reálných výsledků.
  • Jednotným prostředím pro konstrukci a simulaci šetří čas a eliminuje chyby.

created by Tomáš Loun