ProductsProjectsServicesSupportAbout CompanyContact
COGRAS
Automation Gateway
COM interface pro Creo
Automation Gateway


3DCaliper
Automated geometry analysis
3DCaliper

ADLT
Automated drawing translation
ADLT


SMARTXHatch
simple and fast hatching
SMARTXHatch

Supputils
set of useful utilities
Supputils


KeyShot
brilliant 3D rendering
KeyShot

Products > Windchill PDM Essentials

Windchill PDM Essentials

Zásadním způsobem zjednodušuje činnosti související s řízením a opakovaným používáním 3D CAD dat, výkresů a doprovodné dokumentace. Díky řízenému přístupu ke konstrukčním datům mohou uživatelé bezpečně sdílet konstrukční návrhy bez obav z nechtěného přepisu nebo smazání dat.

Přístup ke konstrukčním datům a možnost jejich prohlížení kdekoliv v podniku podstatně zvyšuje jejich opakované používání mimo konstrukční oddělení, ale i v nových vývojových projektech. Schopnost opakovaně používat konstrukční data umožňuje výrobním podnikům podstatně zkrátit dodací termíny svých výrobků.

Uživatelé ušetří spoustu času díky výkonným nástrojům na vyhledávání, které umožní rychle získávat potřebné informace. Tím se posiluje schopnost inovovat výrobky a vytvářet nové produkty na vyšší úrovni a ve vyšší kvalitě.

Na základě předchozího a schopnosti dříve komunikovat data výrobku dokáží výrobní podniky průběžně zvyšovat technickou úroveň a kvalitu svých výrobků, snižovat vývojové a výrobní náklady a zkracovat dodací termíny svých výrobků.

Přínosy

1. Správa dat

 • Centrální datové úložiště pro CAD data a související dokumentaci
 • Podpora CAD nástrojů Pro/ENGINEER Wildfire®, PTC Creo, Creo Elements/Direct®, PTC Mathcad, AutoCAD, Solidworks, Autodesk Inventor
 • Správa "MS Office" i obecných dokumentů (např. PDF)
 • "Související data" - k souborům PTC Creo mohou být připojeny další soubory (dxf, iges, step, …), u kterých se automaticky hlídá jejich aktuálnost
 • Uchovávání jednotlivých iterací dat. Automaticky vytvářená vazba mezi verzemi "As stored" umožňuje načtení starších verzí
 • Nástroje pro vyhledávání - podle názvů, adresářů, data, podle interních parametrů CAD modelů a jejich vývojového stádia
 • Integrace příkazů pro správu dat do prostředí CAD systémů (Check-in/Check-out, …)
 • Reporty o struktuře výrobku, kusovnících i vazbách

2. Opakované použití dat

 • Kopírování a přejmenování CAD dat může probíhat bez jejich načtení do příslušného CAD software a uživatel nemusí mít strach ze ztráty vazeb a následné havárie při načítání dat
 • PTC Windchill PDM Essentials eliminuje duplikaci dat při kopírování projektů. Stejný model může být použit ve více sestavách. Tuto vazbu lze kdykoliv v budoucnu přerušit

3. Řízení životního cyklu

 • Stav objektů se rozlišuje životními stádii (např. rozpracováno,  ve schvalování, uvolněno, vyřazeno, …)
 • Se změnou životního stádia se mění i přístupová práva k objektům
 • Uvolňování dat elektronickým procesem s automatickým požadavkem na vyjádření a následným oznámením o výsledku schválení
 • Emailové oznamování úkolů členům týmu

 4. Vizualizace

 • Integrované prohlížení PTC Creo dat a dalších formátů (DXF, IGES, STL, …) dovoluje on-line práci uživatelů mimo konstrukční oddělení
 • Poznámkování, měření a řezy 3D modelů podporuje bezpapírovou komunikaci
 • Ukládání poznámek zpět do databáze zajišťuje jejich využitelnost kdykoliv v budoucnosti

5. Týmová spolupráce

 • Ochrana před ztrátou dat jejich přepsáním při spolupráci více uživatelů nad společným projektem
 • Informace o probíhající editaci dat včetně informace, kdo editaci provádí, poskytuje nezbytné informace pro rychlé zpracování projektů

 6. Jednoduchý proces implementace

 • V jednom instalačním balíčku je vše, co je potřeba pro instalaci a provoz systému (včetně SQL Serveru)
 • Automatická validace hardware a software serveru
 • Automatická konfigurace všech software komponent během instalace

created by Tomáš Loun