ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
Projekty > Bucyrus

Bucyrus - Konfigurátor důlních kombajnů

Firma Bucyrus (dříve DBT) vyrábí dopravníky pro automatizovanou těžbu uhlí. Projekt si klade za cíl umožnit vytvoření celého dopravníku v systému Creo  dle uživatelem zadané konfigurace. Vytvořené dopravníky mohou být modifikovány a znovu použity. Součástí projektu je i testování kolizí, které mohou nastat při umístění dopravníku či při jeho pohybu.

Stručný popis dopravníkuStandard pan

Dopravník se skládá ze dvou pohonných jednotek (Main Drive, Second Drive) mezi nimiž je pás s pánvemi. Pás se skládá z několika různých pánví, které jsou pospojovány tzv. dogbony. Podél pásu se pohybuje Shearer, který těží uhlí. Po vytěžení podél celé délky pásu se dopravník automaticky přisune o jeden krok k ložisku uhlí a celý proces se opakuje.





Popis aplikacíConveyor

Projekt se skládá z několika samostatných aplikací, které spolupracují:

  • FrontEnd aplikace - slouží k naplnění databáze daty definujícími strukturu dopravníku
  • Reference Checkers - testuje zda data zadaná v databázi korespondují s Creo modely
  • Builder (engine) - jádro programu; sestaví dopravník dle zadané konfigurace
  • Configurator (GUI) - wizard, který umožňuje uživateli zadat konfiguraci dopravníku a poté spustí Builder
  • Component Exchange - Pro/TOOLKIT aplikace, která umožní vyměnit uživateli libovolnou komponentu sestavy za jinou se stejnými názvy souřadných systémů
PS form

created by Tomáš Loun