ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
Projekty > DBM

DBM - Konfigurátor produktu

Co je konfigurátor produktu

Mnoho našich zákazníku hledá řešení, jak zautomatizovat výrobu svého vlastního produktu. Jedním z mnoha řešení je právě konfigurátor produktu. Jde počítačovou aplikaci obsahující uživatelské rozhraní, ve kterém lze zadávat jednotlivé parametry a funkce budoucího produktu. Po nakonfigurování produktu se automaticky vytvoří výstupy, většinou jde o:
  • Modely, výkresy
  • ERP data
  • Soubory, obrázky
  • NC data
  • Cena budoucího produktu
Následující obrázek popisuje jednu z možných variant architektury konfigurátoru produktu:
Architektura konfigurátoru

Stav ve firmě před zavedením našeho konfigurátoru produktu

Na následujícím obrázku je popis procesu ve firmě DBM, která je modelovým případem užití a nasazení konfigurátoru. V první fázi obdrží obchodník objednávku, kterou pošle do konstrukce. Ta ji po určitém čase zpracuje použitím různých aplikací a vytvoří nějaké výsledky pro výrobu.
Před nasazením konfigurátoru

Výroba většinou není spokojena s výstupem a proto konstrukce musí předelat výrobek znovu, tím dochází ke zpomalení dodávky a ztrátám jak času tak i materiálu.
Problémy

Stav po zavedení konfigurátoru

Na následujícím obrázku je vidět, jakým způsobem se změnil proces ve firmě při vytváření produktu po zavedení našeho konfigurátoru.
Obchodník obdrží objednávku, ale tu už neposílá do konstrukce, ale zapíše do ERP systému. Tam je o tom okamžitě informována konstrukce a může začít konfigurovat výrobek ve webovém uživatelském prostředí konfigurátoru. Parametry budoucího produktu se uloží a některý s Creo serverů si konfiguraci načte a automaticky vytvoří všechny možné výstupy jako modely, výkresy, NC data nebo vypočte cenu a další soubory potřebné pro výrobu produktu.
Po zavedení konfigurátoru

Srovnání před a po

Srovnání
Před Po
Jeden člověk zaměstnán jenom tím, že plní data pro NC stroje. V 10 případech ze 100 chyba.
Automatizace, žádné chyby
několik typů výměníků Rozšíření typů výměníků z asi pěti na třicet, bude i víc
  Konstrutéři se mohou věnovat tvorbě nových typů a nemusí vytvářet nudné výstupy.
  Dvojnásobná rychlost výroby při 30 konfiguracích denně, plné nasazení 100 konfigurací denně,
  návratnostjeden rok

Přínos konfigurátoru

  • Zrychlení výroby
  • Méně chyb
  • Rozšíření druhů výměníků
  • Zkvalitnění pracovní náplně pracovníků
  • A možná něco dalšího

created by Tomáš Loun