UV mapování v KeyShot 9

UV mapování v KeyShot 9

ÚNOR 2020

UV mapování v KeyShot 9

  • Creo export


  • První UV mapování


  • Geometrie po použití funkce "Rozvinout UV"