ADLT

Automatizovaný překlad textů
ADLT (Advanced Drawing Language Translator) zajišťuje automatizovaný překlad textů na výkresech v Creo Parametric.

Aplikace ADLT (plně integrovaná do systému Creo Parametric) překládá texty v jednotlivých elementech výkresu (poznámky, tabulky, kóty, parametry, symboly), přičemž uživatel má nad procesem překladu plnou kontrolu.

Aplikace ADLT používá dva typy slovníků. Společný slovník (přístupný všem uživatelům ve firmě) obsahuje obecné fráze a/nebo firemní standardní fráze používané na výkresech a uživatelský slovník.
products_adlt.png
Překlad
  • Aplikace překládá všechny textové elementy na výkresech (poznámky, tabulky, kóty a parametry)
  • Umí vyměnit formát výkresu
  • Podporuje vícejazyčné výkresy
Slovník
  • Dva typy - společný a uživatelský
  • Neomezený počet jazyků
  • Import a export z/do MS Excelu
  • Samostané nástroje pro správu
Video