PTC Creo

Průlomová technologie pomáhá vyřešit vaše konstrukční problémy
PTC Creo CAD-CAE-CAM software pomáhá výrobním podnikům rychleji inovovat a lépe obstát v silné konkurenci. V dnešní době se podniky potýkají s organizací a řízením globálních vývojových týmů a procesů, s efektivním začleňováním nových akvizic do struktur podniku a řízením spolupráce se stále větším množstvím odběratelů a dodavatelů. Navíc k tomu všemu je třeba přičíst chronické problémy s 3D CAD technologiemi, ovladatelnost, interoperabilita, technologická uzavřenost a řízení konfigurací.

PTC Creo je vysoce výkonná, škálovatelná a propojená sada aplikací, které jsou zapojeny do procesu od návrhu, výroby, prodeje až po inovace výrobku.

  • Creo přináší průlomové technologie, které řeší nevyřešené problémy s 2D a 3D CAD softwarem.
  • Creo umožňuje každému v podniku se zapojit do vývojového procesu, dělá lidi více efektivními a pomáhá podnikům snadno sdílet data o výrobku a to jak interně tak externě.
  • Creo uvolňuje potenciál výrobních podniků akcelerací tvořivosti, týmové spolupráce, efektivity a v neposlední řadě umožňuje realizovat hodnoty.
Creo Parametric
Parametrické modelování 3D dílů  a 3D sestav včetně tvorby 2D výkresové dokumentace


Creo Simulate
Aplikace určená k provádění pevnostních a tepelných analýz ve fázi 3D modelu.


 
Creo Direct
Flexibilní tvorba a editace 3D geometrie a tvorba 2D návrhů, skicování bez vazeb a parametrů
Creo Layout
Aplikace pro rychlé vytvoření 2D koncepčních návrhů a jejich využití pro řízení 3D modelů.
Creo Schematics
Aplikace pro tvorbu 2D schémat zapojení kabeláže, hydraulických a potrubních systémů.
Creo Options Modeler
Tvorba a ověřování 3D sestavy modulárních výrobků, bez ohledu na jejich složitost